Standardinstallation utan ROT för luft/luft

5 700kr

Beskrivning

I en standard installation ingår följande:
Håltagning i trä, tegel (ej bränt) eller leca. (Ingår i vårt eget installationsområde, se köpvilkor)
(ett hål per innedel gäller)
Igångsättning för test av värmepump Instruktion till kund om handhavande
Jordat uttag alt. skarvsladd under tiden för provkörning måste finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen för att kunna testköra.

Installationsmaterial ingår till värmepumpen vid köp av installation och värmepump av oss.
Det material som ingår är följande:
Väggkonsoll inkl. vibrationsdämpare
Kylrör inkl. isolering upp till 5m
Kabelkanaler upp till 4m inkl. väggavslut samt vinklar.
Elkabel mellan innedel och utedel upp till 5m
anslutningssladd med stickkontakt upp till 5m