TV-antenner/parabol

Vi har sedan år 2000 installerat antenner och paraboler.
Vi säljer Viasat, Canal Digital & Boxer abonnemang  i vår butik.

Vill du ha hjälp med din antennanläggning, kontakta oss så fixar vi så du får störningsfri bild.
Vi använder marknadens bästa instrument för att göra riktigt optimerade installationer.

parabol