Rotavdrag

Installation av värmepump eller övriga produkter i vårt sortiment.

Du som privatperson får skattereduktion för 50 % av arbetskostnaderna för de renoverings- och tillbyggnadsprojekt som du utför i ditt hem. Det går jättebra att utnyttja ROT-avdrag vid installation av både luft-luftvärmepump och luft-vattenvärmepump solvärmeanläggning mm. om arbetet beställs av ett företag som har F-skattsedel.

Förutsättningarna är att:

  • Du kan maximalt göra avdrag för kostnader om totalt 100 000 svenska kronor per år (maximalt avdrag: 50 000 SEK)
  • Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
  • Du ska äga minst 1 % av den fastighet var projektet utförs, och stå som ägare senast vid betalningsdatum
  • Din fastighet ska vara 5 år gammal eller äldre

ROT-avdraget får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott- och fritidsbostadssägare, samt bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter inkluderas alltså tyvärr inte. Notera att det för bostadsrätter endast är möjligt att ansöka om ROT-avdrag för det arbete som utförs inomhus.

Notera att om det finns två ägare till fastigheten kan ni ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnader som totalt uppgår till 200 000 svenska kronor (100 000 x 2).

Faktura-modellen

Faktura-modellen innebär att ROT-avdraget administreras av företaget som tillhandahåller tjänsten. Det vill säga, EDE reducerar totalbeloppet för installationen redan innan du gör någon betalning. Först i efterhand ansöker EDE om resterande belopp hos Skatteverket. Får vi av någon anledning avslag försöker vi  tillsammans med dig som kund förstå om det finns luckor i Skatteverkets uppgifter om dig och din fastighet. Visar sig avslaget om avdrag berättigat kommer EDE att efterfakturera kund avslaget belopp.

EDE behöver:

När du gör din beställning av installation så behöver vi två uppgifter av dig:

  • Ditt personnummer
  • Fastighetsbeteckningen för den fastighet var arbetet ska utföras.

Om du inte har dessa uppgifter tillgängliga vid just beställningstillfället går det bra att återkomma med dem i efterhand. Ansökan om ROT-avdrag hos Skatteverket sker först efter att installationen är utförd och betald.

 

Installationen av värmepumpar måste göras av certifierad installatör för att garantin ska gälla.