Integritetspolicy

SLUTANVÄNDARE INTEGRITETSPOLICY

Vi har skapat denna sekretesspolicy för att visa vårt engagemang för att skydda integriteten för slutanvändaren.
Vänligen läs nedanstående för att lära dig mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar den personliga information som samlats in från våra kunder.

VAD OMFATTAR POLICYN

Denna sekretesspolicy täcker vår behandling av personlig information som samlas in av oss genom en webbplats som ägs och drivs av oss.

Denna sekretesspolicy gäller inte för andra företag som inte är i våran direkta underkastelse, eller av personer som inte är anställda av oss, inklusive eventuell tredje part bidragsgivare är bunden av avtalet och alla andra webbplatser som våra hemsidor kan länka.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna ut någon personlig information, dock kommer vissa funktioner inte att fungera korrekt, viss personlig information behövs om du vill köpa våra produkter.

Om och när så krävs, kan denna information inkludera dina kontaktuppgifter och / eller ditt företags kontaktuppgifter.

Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, för att förse dig med efterfrågade produkter och tjänster, för att ställa in ditt konto, och för att kontakta dig angående nya produkter och tjänster.

Genom att besöka våra tjänster och frivilligt förse oss med de begärda personuppgifter, samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna Integritetspolicy.

 INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION

Vi tar automatiskt emot och registrerar vissa typer av icke-personlig information på våra servrar loggar från din webbläsare innefattande din IP-adress, cookie och webbsidan du har begärt.

Vi kan använda denna information för att anpassa den reklam och det innehåll du ser och för att uppfylla din begäran avseende vissa produkter och tjänster. Vi kopplar inte denna icke-personliga uppgifter till någon personlig information som samlas in från dig.

INFORMATION OM DELANDE OCH AVSLÖJANDE

Vi kan på annat sätt lämna ut din personliga information när:

  • Vi måste svara på förelägganden, domstolsbeslut eller annan sådan juridisk process;
  • Vi behöver skydda den personliga säkerheten för användare av våra webbplatser eller försvara rättigheter eller egendom som härrör från oss;
  • Vi finner att din aktivitet på våra webbplatser bryter mot våra användarvillkor dokument eller någon av våra riktlinjer för användning som gäller för motsvarande produkter eller tjänster.

SAMTYCKE

Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge någon personlig information till oss.

Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill sluta att medge användning eller utlämnande som beskrivs häri, vänligen meddela oss.

SÄKERHET

Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet anses vara 100% säker. Däremot lagras dina uppgifter till oss som är skyddad för din integritet och säkerhet.

Vi skyddar också din personliga information från obehörig åtkomst, genom förfaranden åtkomstkontroll, brandväggar nätverk och physiska säkerhetsåtgärder.

Vidare behåller vi dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller som krävs enligt tillämplig lag.

ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan när som helst, utan föregående meddelande till dig och efter eget gottfinnande, ändra denna policy från en tid till en annan.

Läs igenom denna policy regelbundet.

Din fortsatta användning av våra webbplatser gör att du accepterar sådana ändringar och innebär att du accepterar detta.